Türkiye Sağlık Turizmi'nin Mimarı...
Sağlık Turizminin birçok çeşidi mevcuttur. Medikal turizm, termal turizm, spa ve wellness, ileri yaş turizmi, engelli turizmi, sporcu turizmi v.s. Her ülke hatta her il mevcut şartlarına göre bu sağlık turizmi çeşitlerinden birini veya birkaçını ön plana çıkartmalı her bölge sağlık turizminin belli alanında markalaşmalı.

Önemli olan o ülkenin veya ilin sağlık turizminin hangi çeşidine uygun olduğu ve bununla markalaşmaya yönelmesidir. Örneğin Afyon, Yalova, Bursa termal turizmde Antalya ileri yaş turizminde, İzmir ve bölgesi Spa ve Wellness de marka olabilir. İstanbul ise medikal turizmde ülkemizin en potansiyel ilidir. İstanbul tartışmasız medikal turizmle markalaşabilir.

Dr. Dursun AYDIN