Türkiye Sağlık Turizmi'nin Mimarı...
Dr. Dursun AYDIN Kimdir?
Hayatımdan Kesitler
1966

Konya Beyşehir’de doğdu. Ortaöğretimini Manavgat’ta tamamladı.1986 yılında tıp fakültesini kazanarak sağlık camiasına adımını attı.

1993 - 1995:

Erzurum’da tıp fakültesinden mezun oldu. SSK Bölge Hastanesi’nde diyaliz servisi sorumlu hekimi olarak çalıştı.
 

1994 - 1995:

Asteğmen olarak vatani görevini yaparken İstanbul‘da özel sağlık sektöründe part-time çalışmaya başladı. Ardından kamu
görevinden istifa ederek Erzurum’da doğu bölgesinin ilk özel sağlık kuruluşunu açtı.

1995 - 2000:

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunları, özellikle de Türkiye’ye geldiklerinde sağlık hizmetinin özel hastanelerden
alınabilmesi ile ilgili birçok çalışma yaptı. Her yıl düzenli olarak Avrupa’ya gitti, sigorta firmaları ile görüşmeler
ve çalışmalar yaptı. Sağlık politikaları ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını dile getiren, aylık yayınlanan
Buhara Sağlık Bülteni’nin genel yayın yönetmenliğini ve köşe yazarlığını yaptı.

2000 - 2005:

Avrupa’dan Türkiye’ye izne gelen vatandaşlarımızın, özel sağlık hizmeti sunan hastanelerden ücretsiz hizmet almasının
önünü açtı. Gurbetçiler için sağlıkta dönüşümü çok önceden başlatmış oldu. On beş ilde birçok özel hastaneye bu konuda
danışmanlık yaptı. Her sene yaz sezonunda, Avrupa’da yaşayan 3 bini aşkın vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulmasını ve
bu kişilere sunulan sağlık hizmetinin karşılığı olarak sigortalarından ülkemize yılda 3 milyon USD döviz girmesini sağladı.

2005 - 2009:

Türkiye’de geniş kapsamlı olarak sağlık turizmini inceleyen, çalışmalar yapan, uluslararası konferanslar, kongreler düzenleyen,
birçok araştırma yapan ve rapor hazırlayan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’ni kurdu (www.saglikturizmi.org.tr).
Uzun yıllar bu derneğin kurucu başkanlığını yaptı. Türkiye’de sadece sağlık turizmini konu edinen, aylık yayınlanan Türkçe
- İngilizce Sağlık Turizmi Bülteni’nin genel yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını yaptı. Bu dönemde Türkiye’de ilk
kez sağlık turizmi farkındalığı oluşturdu. Aynı zamanda Sağlık Turizmi alanında danışmanlık hizmetleri verdi. Ankara’da
ilk özel evde bakım kuruluşunu kurarak evde bakım veyaşlı bakımı konularında çalışmalar yaptı. Bu konularda kitap yazdı.

2009 - 2014:

Kamu görevine, uzun bir özel sektör çalışmasından sonra 2009 yılında tekrar döndü. Kısa bir süre Ankara Halk Sağlığı Laboratuar
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2010 yılının başında sağlık turizmi ile ilgili çalışmaları
yürütmek üzere Sağlık Bakanlığında önce koordinatör sonra Sağlık Turizmi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde
Sağlık Bakanlığı’nda sağlık turizmi ile ilgili birçok çalışma yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında araştırmalar ve incelemelerde bulundu.
Sağlık turizmi ile ilgili konuların birçok yasal düzenlemeye, hükümetin kalkınma planlarına ve stratejik eylem planlarına girmesi
için yapılan çalışmalara katkıda bulundu.

2014 - :

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’ndan ayrılarak Sağlık Bakanlığı’nın başka bir biriminde hekim olarak çalışmaya başladı.
Ancak yıllardır üzerinde çalıştığı sevdası sağlık turizmini bırakmayıp bundan sonraki çalışmalarına STK olarak devam etme
kararı aldı. Sağlık turizmi alanında sektöre ve ülkeye katkıda bulunmak ve tecrübelerini paylaşmak için “Visit Turkey For
Health Care” Platformu’nu (www.visitturkeyforhealthcare.com) ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği’ni (www.ipsa.org.
tr) kurdu. 2015 yılında faaliyete geçecek olan, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına yönelik ŞİFAKAPINIZ
TV’yi kurdu (www.sifakapiniz.tv). “Bu platformda sağlık ve sağlık turizmi konularında eğitim ve telekonferanslar düzenlenecek
olup, çalışmalara başlanmıştır.”